Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Digitalització i indexació de la documentació tècnica de Sanejament

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2021/29
 • Data de publicació de l'anunci: 21/07/2021 16:22 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 03/11/2021 15:10 GMT(+1:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 06/09/2021 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 08/10/2021 11:00

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Termini d'execució: 50 setmanes
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 80.973,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 80.973,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 21/10/2021
 • Número de licitadors participants: 6
 • Empresa adjudicatària: SEVERIANO SERVICIO MÓVIL, S.A.U.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 54.118,00 €