Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Servicio de mantenimiento de los analizadores autónomos multiparamétricos en redes de agua potable y de los armarios donde se hallan instalados

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2017/07
 • Data de publicació de l'anunci: 07/03/2017 13:03 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 11/05/2017 15:35 GMT(+2:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 02/03/2017
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 19/04/2017 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 26/04/2017 12:00 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 1 año
 • Pròrrogues: 2 prorrogas anuales
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 860.832,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 273.280,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 11/05/2017
 • Empresa adjudicatària: AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 247.127,04 €