Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Reposició de 2 variadors ABB de les centrífugues de deshidratació de l'EDAR Besòs

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2021/36
 • Data de publicació de l'anunci:
 • Data de publicació de l'adjudicació: 29/07/2021 13:30 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Negociat sense publicitat
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 13/07/2021 12:00

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Mixt
 • Termini d'execució: 12 setmanes
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 41.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 41.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 28/07/2021
 • Número de licitadors participants: 1
 • Empresa adjudicatària: ACCIONAMENTS I AUTOMATISMES G6 S.L.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 40.142,00 €