Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Subministrament de 3 bufants d’aire per al tractament biològic de l’EDAR de Begues

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2021/45
 • Data de publicació de l'anunci: 02/09/2021 09:36 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 26/10/2021 11:18 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 17/09/2021 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 01/10/2021 12:00

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Termini d'execució: Actuació 1: 3 mesos subministrament i 2 setmanes posada en marxa / Actuació 2: 1 mes subministrament i 2 setmanes posada en marxa
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 43.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 43.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 25/10/2021
 • Número de licitadors participants: 1
 • Empresa adjudicatària: LOGISTIUM, SERVICIOS LOGÍSTICOS, S.A.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 35.916,79 €