Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Subministrament per a reposició de dues calderes i les xemeneies de l'EDAR Gavà-Viladecans

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2021/46
 • Data de publicació de l'anunci: 02/09/2021 09:41 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 28/10/2021 10:48 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 17/09/2021 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 06/10/2021 09:30 Acte telemàtic, es prega confirmació assistència a contractacioab@aiguesdebarcelona.cat. El nombre màxim d'assistens de cada empresa és de 2 persones

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Termini d'execució: 11 setmanes
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 60.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 60.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 19/10/2021
 • Número de licitadors participants: 3
 • Empresa adjudicatària: GESTIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES, S.L.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 43.503,56 €
 • Altra informació rellevant: Execució: 9 setmanes