Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

P2DIV00900 Migració de versió del Scada System Platform (Wonderware) de l'entorn de Producció

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2021/37
 • Data de publicació de l'anunci: 13/09/2021 14:47 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 23/09/2021 12:00
 • Altra informació rellevant: La declaració d'interès s'haurà d'enviar mitjançant correu electrònic a l'adreça: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Termini d'execució: En funció del Lot (veure Convocatòria)
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 219.436,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 219.436,00 €
 • Lots: