Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro de energía eléctrica para las instalaciones de Aigües de Barcelona con el 100% de energía renovable (Referencia: Suministro de energía eléctrica precio fijo 2022)

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN-ABAST/2021/11
 • Data de publicació de l'anunci: 17/09/2021 10:04 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 16/11/2021 18:26 GMT(+1:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 14/09/2021
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 20/10/2021 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 26/10/2021 13:00 Acto telemático, se ruega confirmación asistencia: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat. El número máximo de asistentes de cada empresa es de 2 personas

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 1 año
 • Pròrrogues: No
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 15.691.092,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 13.075.910,00 €
 • Lots:

Informació sobre l'adjudicació

-- Seleccionar un lot --