Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Subministrament i assistència tècnica per a la instal·lació i posada en marxa de grups motobombes per a diverses instal·lacions de Sanejament d'Aigües de Barcelona

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2017/04
 • Data de publicació de l'anunci: 15/03/2017 09:49 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 04/08/2017 10:11 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 05/04/2017 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 26/06/2017 12:00 Lloc obertura pública: Carrer General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Altra informació rellevant: Apertura pública del Sobre Nº 3

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 3 mesos
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 206.000 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 206.000 €
 • Lots:

Informació sobre l'adjudicació

-- Seleccionar un lot --