Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro de cassets de membranas de ultrafiltración (UF) para la ETAP de Sant Joan Despí de Aigües de Barcelona

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2021/40
 • Data de publicació de l'anunci:
 • Data de publicació de l'adjudicació: 27/09/2021 19:44 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Negociat sense publicitat
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 15/09/2021 12:00

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Termini d'execució: 3 meses
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 672.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 672.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 21/09/2021
 • Empresa adjudicatària: XYLEM, WATER SOLUTIONS ESPAÑA, S.L.U.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 640.000,00 €