Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Modernització de la plataforma de control ATL actual a la plataforma intel·ligent CREAPRO

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2021/41
 • Data de publicació de l'anunci:
 • Data de publicació de l'adjudicació: 27/09/2021 20:26 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Negociat sense publicitat
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 02/09/2021 12:00

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Termini d'execució: 2 mesos
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 30.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 30.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 21/09/2021
 • Número de licitadors participants: 1
 • Empresa adjudicatària: CREATECH SOLUTIONS, S.L
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 29.173,00 €