Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro de 4.540 paneles filtrantes del tratamiento de microfiltración de agua regenerada de la ERA del Baix Llobregat

Estat: Termini de presentació d'ofertes obert

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2021/40
 • Data de publicació de l'anunci: 28/09/2021 20:11 GMT(+2:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 23/09/2021
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 29/10/2021 12:00
 • Altra informació rellevant: El día de celebración del acto público de apertura del Sobre Nº 3 será comunicado individualmente por correo electrónico a cada uno de los operadores económicos participantes en el procedimiento de contratación, publicándose asimismo en el Perfil de Proveedores de Aigües de Barcelona.

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Termini d'execució: 12 semanas
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 417.907,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 417.907,00 €

Esmenes