Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro de 4.540 paneles filtrantes del tratamiento de microfiltración de agua regenerada de la ERA del Baix Llobregat

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/RIM/2021/40
 • Data de publicació de l'anunci: 28/09/2021 20:11 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 29/12/2021 15:10 GMT(+1:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 23/09/2021
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 29/10/2021 12:00
 • Obertura Pública del Sobre 3: 11/11/2021 11:00 Acto telemático, se ruega confirmación asistencia: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat.   El número máximo de asistentes de cada empresa es de 2 personas

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Termini d'execució: 12 semanas
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 417.907,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 417.907,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 17/11/2021
 • Número de licitadors participants: 1
 • Empresa adjudicatària: VEOLIA WATER SYSTEMS IBÉRICA, S.A.U.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 404.060,00 €