Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Execució de les obres relatives a l’actuació “210HOS4207 Nova OAC Hospitalet”

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2021/73
 • Data de publicació de l'anunci: 19/01/2022 17:33 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 09/03/2022 09:36 GMT(+1:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 25/02/2022 12:00 Les ofertes s'hauran d'enviar mitjançant correu electrònic a l'adreça: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat
 • Altra informació rellevant: Projecte Tècnic (amb TCQ i BC3) s'haurà de sol·licitar al correu: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat // AVÍS IMPORTANT: La visita obligatòria prevista a la Lletra O) del Plec de Condicions Particulars (PCP), finalment tindrà lloc el dijous 10 de febrer de 2022 a les 12:00 hores. A tal efecte, es prega que contactin per a manifestar el seu interès en realitzar la visita a la direcció de correu electrònic: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat, com molt tard el 9 de febrer de 2022 i indicant les dades de la persona que assistirà en representació de l’empresa licitadora: nom i cognoms, telèfon, adreça electrònica i nom de l’empresa que representa.

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Obres
 • Termini d'execució: 10 setmanes
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 342.004,09 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 342.004,09 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 08/03/2022
 • Número de licitadors participants: 1
 • Empresa adjudicatària: PROSAIRSA, S.L.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 340.294,07 €