Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

T2ALT01201 Instal·lacions fotovoltaiques Dipòsit Gavà 80, Dipòsit Cerdanyola i Central Esplugues

Estat: Desistiment

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2021/78
 • Data de publicació de l'anunci: 24/01/2022 17:24 GMT(+1:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 25/02/2022 12:00 Les ofertes s'hauran d'enviar mitjançant correu electrònic a l'adreça: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat
 • Altra informació rellevant: Projecte Tècnic (amb TCQ) s'haurà de sol·licitar al correu: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Obres
 • Termini d'execució: 9 setmanes
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 566.738,44 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 566.738,44 €

Observacions

 • Data de desistiment 05/04/2022