Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

T2CAN01500 substitució vàlvula Ø900 Pg Fabra i Puig, 261

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2022/01
 • Data de publicació de l'anunci: 03/02/2022 15:36 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 31/05/2022 18:15 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 24/02/2022 12:00 Les ofertes s'hauran d'enviar mitjançant correu electrònic a l'adreça: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Obres
 • Termini d'execució: 6 mesos
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 310.441,24 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 310.441,24 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 03/03/2022
 • Número de licitadors participants: 2
 • Empresa adjudicatària: ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 296.937,05 €
 • Import d'adjudicació, amb IVA: 359.293,83 €