Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Acuerdo Marco relativo al servicio de reactivación de carbón activo granular para la ETAP de Sant Joan Despí

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SER/ABAST/17/2016
 • Data de publicació de l'anunci: 22/03/2017 17:36 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 11/05/2017 15:33 GMT(+2:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 17/03/2017
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 27/04/2017 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 05/05/2017 12:00 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 2 años
 • Pròrrogues: 1 prorroga anual
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 3.870.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 2.580.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 11/05/2017
 • Empresa adjudicatària: LOGISTIUM, SERVICIOS LOGÍSTICOS, S.A.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 561.000,00 €
 • Empresa adjudicatària: CHEMVIRON, S.A
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 1.489.500,00 €