Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Subministrament de deu bescanviadors de refredament del biogàs de sortida dels compressors de digestió de l'EDAR BAIX LLOBREGAT

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2017/08
 • Data de publicació de l'anunci: 28/03/2017 09:59 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 31/05/2017 15:30 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 27/04/2017 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 23/05/2017 12:00 Lloc obertura pública: Carrer General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Altra informació rellevant: Tal i com es preveu a la lletra S) del Quadre-Resum de Característiques, s’ha modificat la data d’obertura pública de les ofertes (Sobre núm. 3)

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 4 mesos
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 70.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 70.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 26/05/2017
 • Empresa adjudicatària: CALDERERIA DAYMA, S.L.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 48.700,00