Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Obres corresponents al Projecte de reposició de les cobertes dels edificis d'assecatge i cogeneració de la depuradora del Prat de Llobregat

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2017/12
 • Data de publicació de l'anunci: 18/04/2017 13:05 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 02/06/2017 12:41 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 10/05/2017 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 16/05/2017 12:00 Lloc d'obertura pública: Carrer General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Altra informació rellevant: Tal i com es preveu a la lletra S) del Quadre-Resum de Característiques, s’ha modificat la data d’obertura pública de les ofertes (Sobre núm. 3)

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Obres
 • Termini d'execució: 14 setmanes
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 97.489,45 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 97.489,45 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 31/05/2017
 • Empresa adjudicatària: COUTEX, EQUIPOS Y PROYECTOS, S.A.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 96.570,65 €

Observacions

 • El Projecte d'obra es remetrà a les empreses interessades a participar mitjançant un enllaç de descàrrega via correu electrònic. Les empreses interessades hauran de sol·licitar l'enllaç al següent correu electrònic: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat