Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro de energía eléctrica para las instalaciones de Aigües de Barcelona con el 100% de energía renovable

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN-ABAST/2017/15
 • Data de publicació de l'anunci: 20/04/2017 18:05 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 03/07/2017 15:24 GMT(+2:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 12/04/2017
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 23/05/2017 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 30/05/2017 12:00 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 1 año
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 10.658.165,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 10.658.165,00 €
 • Lots:

Informació sobre l'adjudicació

-- Seleccionar un lot --