Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro, montaje y puesta en marcha de una nueva caldera para la EDAR SANT FELIU

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2017/14
 • Data de publicació de l'anunci: 04/05/2017 12:32 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 02/08/2017 09:35 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 01/06/2017 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 05/07/2017 13:00 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Altra informació rellevant: Apertura pública del Sobre Nº 3

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Mixt
 • Termini d'execució: 8 semanas
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 25.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 25.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 17/07/2017
 • Empresa adjudicatària: NOXMAN, S.A.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 21.820,00