Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro, montaje y puesta en marcha, y mantenimiento integral del nuevo módulo de cogeneración de la EDAR GAVÀ-VILADECANS

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2017/09
 • Data de publicació de l'anunci: 12/05/2017 14:33 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 03/08/2017 13:48 GMT(+2:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 12/05/2017
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 21/06/2017 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 24/07/2017 10:00 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Altra informació rellevant: Apertura pública del Sobre Nº 3

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Mixt
 • Termini d'execució: 27 semanas (suministro, montaje y puesta en marcha)
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 10 años (mantenimiento integral)
 • Pròrrogues: 5 años (mantenimiento integral)
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 1.485.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 1.110.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 28/07/2017
 • Empresa adjudicatària: PASCH Y CIA., S.A.U.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 1.157.870,00