Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Obres corresponents al Projecte de rehabilitació del Col·lector de la Riera de Cervelló - Fase 1

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2017/18
 • Data de publicació de l'anunci: 02/06/2017 12:47 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 30/11/2017 10:37 GMT(+1:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 27/06/2017 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 11/07/2017 12:00 Lloc obertura pública: Carrer General Batet 1-7; 08028 Barcelona

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Obres
 • Termini d'execució: 3 mesos
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 441.943,34 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 441.943.34 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 30/11/2017
 • Empresa adjudicatària: AQUAMBIENTE, SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA, S.A.U.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 336.379,48 €