Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro de cloro líquido para la ETAP de Sant Joan Despí

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2017/11
 • Data de publicació de l'anunci: 16/06/2017 08:46 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 04/09/2017 09:57 GMT(+2:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 09/06/2017
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 20/07/2017 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 27/07/2017 12:00 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 1 año
 • Pròrrogues: 2 prórrogas anuales
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 877.800,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 267.040,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 01/09/2017
 • Empresa adjudicatària: BRENNTAG QUÍMICA, S.A.U
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 141.960,00 €
 • Empresa adjudicatària: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METÁLICOS, S.A.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 103.233,60 €