Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Reposición, suministro y montaje de diversas compuertas para las EDARS de SANT FELIU y de GAVÁ

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2017/26
 • Data de publicació de l'anunci: 26/09/2017 16:39 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 09/01/2018 17:21 GMT(+1:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 26/09/2017
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 07/11/2017 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 15/11/2017 12:00 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Mixt
 • Termini d'execució: 10 meses
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 290.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 290.000,00 €
 • Lots:

Informació sobre l'adjudicació

-- Seleccionar un lot --