Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro y mantenimiento de dos centrífugas de deshidratación de fangos en las EDARs PRAT y SANT FELIU

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2017/27
 • Data de publicació de l'anunci: 04/10/2017 13:49 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 09/03/2018 12:19 GMT(+1:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 04/10/2017
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 15/11/2017 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 17/01/2017 12:30 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Altra informació rellevant: Apertura pública del Sobre Nº3

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Mixt
 • Termini d'execució: 6 meses (suministro, montaje y puesta en marcha)
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 5 años (mantenimiento integral)
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 422.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 422.000,00 €
 • Lots:

Informació sobre l'adjudicació

-- Seleccionar un lot --