Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Redacción del estudio de alternativas y proyecto constructivo de reposición de las tuberías de recirculación de fangos biológicos de la EDAR BESÓS.

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2017/28
 • Data de publicació de l'anunci: 24/10/2017 09:03 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 31/01/2018 09:13 GMT(+1:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 21/11/2017 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 15/01/2018 12:00 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Termini d'execució: 28 semanas
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 80.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 80.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 31/01/2018
 • Empresa adjudicatària: SENER, INGENIERÍA Y SISTEMAS, S.A.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 66.000,00 €