Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro, montaje y puesta en marcha, y mantenimiento integral del nuevo módulo de cogeneración de la EDAR SANT FELIU DE LLOBREGAT

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2017/33
 • Data de publicació de l'anunci: 27/10/2017 12:53 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 27/02/2018 10:07 GMT(+1:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 27/10/2017
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 12/12/2017 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 18/01/2018 13:00 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Altra informació rellevant: Apertura pública del Sobre Nº3

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Mixt
 • Termini d'execució: 29 semanas (Proyecto, suministro, montaje y puesta en marcha)
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 10 años (mantenimiento integral)
 • Pròrrogues: 5 años (mantenimiento integral)
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 2.220.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 1.620.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 27/02/2018
 • Empresa adjudicatària: SIEMENS, S.A.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 1.723.196,85 €