Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Obres corresponents al Projecte d'adequació del pericó i del col·lector d'entrada de la depuradora de Vallvidrera.

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2017/34
 • Data de publicació de l'anunci: 07/11/2017 15:44 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 19/01/2018 14:15 GMT(+1:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 04/12/2017 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 14/12/2017 12:00 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Obres
 • Termini d'execució: 12 setmanes
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 94.838,76 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 94.838,76 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 19/01/2018
 • Empresa adjudicatària: MIQUEL TARRIDA, S.L.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 81.544,66 €

Observacions

 • El Projecte d'obra es remetrà a les empreses interessades a participar mitjançant un enllaç de descàrrega via correu electrònic. Les empreses interessades hauran de sol•licitar l'enllaç al següent correu electrònic: contractacioab@aiguesdebarcelona.cat