Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Servicio de distribución postal para Aigües de Barcelona

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2017/06
 • Data de publicació de l'anunci: 11/12/2017 11:37 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 06/04/2018 10:46 GMT(+2:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 05/12/2017
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 30/01/2018 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 06/02/2018 12:00 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 1 año
 • Pròrrogues: 2 prórrogas anuales
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 3.670.642,43 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 1.122.520,62 €
 • Lots:

Informació sobre l'adjudicació

-- Seleccionar un lot --