Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Renovación de diversos automatismos (PLCs) en las EDARs de SANT FELIU, GAVÂ y MONTCADA, e instalación de red de fibra óptica en EDAR GAVÀ

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2017/41
 • Data de publicació de l'anunci: 14/12/2017 15:00 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 17/04/2018 16:25 GMT(+2:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 14/12/2017
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 25/01/2018 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 15/03/2018 12:00 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Altra informació rellevant: Acto público de apertura del Sobre Nº 3

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Mixt
 • Termini d'execució: 28 semanas
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 465.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 465.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 17/04/2018
 • Empresa adjudicatària: SURIS, S.L.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 389.449,08 €