Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro y asistencia técnica para la instalación y puesta en marcha de grupos motobombas de recirculación externa y de impulsión a tratamiento terciario para la EDAR PRAT

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2017/42
 • Data de publicació de l'anunci: 18/12/2017 17:04 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 29/06/2018 15:06 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 18/01/2018 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 17/05/2018 12:00 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Altra informació rellevant: Acto público de apertura del Sobre Nº 3.

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Mixt
 • Termini d'execució: 16 semanas
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 190.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 190.000,00 €
 • Lots:

Informació sobre l'adjudicació

-- Seleccionar un lot --