Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro e instalación de lámparas ultravioleta para la EDAR PRAT

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2017/40
 • Data de publicació de l'anunci: 19/12/2017 17:03 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 01/08/2018 13:48 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 23/01/2018 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 12/07/2018 13:00 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Altra informació rellevant: Acto público de apertura del Sobre Nº 3

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Mixt
 • Termini d'execució: 9 semanas
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 131.500,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 131.500,00 €
 • Lots:

Informació sobre l'adjudicació

-- Seleccionar un lot --