Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Obras correspondientes al Proyecto de detalle para la instalación de una red de cuantificación de vertidos en tiempo de lluvia e integrada en los sistemas de control de las EDARs ámbito área metropolitana de Barcelona

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2018/01
 • Data de publicació de l'anunci: 01/02/2018 15:26 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 30/05/2018 14:00 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 01/03/2018 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 24/04/2018 12:00 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Altra informació rellevant: Acto público de apertura del Sobre Nº 3

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Obres
 • Termini d'execució: 27 semanas
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 438.324,05 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 438.324,05 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 30/05/2018
 • Empresa adjudicatària: ADASA SISTEMAS, S.A.U.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 302.243,88 €