Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro, montaje y puesta en marcha de cuadro de distribución a 400 V de la línea 3-4 de depuración de la EDAR GAVÁ

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2018/04
 • Data de publicació de l'anunci: 02/02/2018 11:19 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 08/06/2018 12:51 GMT(+2:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 02/02/2018
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 19/03/2018 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 03/05/2018 13:00 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Altra informació rellevant: Apertura pública del Sobre Nº 3

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Mixt
 • Termini d'execució: 4,5 meses
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 235.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 235.000,00€

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 08/06/2018
 • Empresa adjudicatària: SERVICIOS DE INGENIERÍA Y MONTAJES, S.A.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 204.230,41 €