Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro, montaje y puesta en marcha de nuevos equipos de preparación de polielectrolito para la EDAR SANT FELIU

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2018/03
 • Data de publicació de l'anunci: 09/02/2018 14:42 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 22/06/2018 14:25 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 19/03/2018 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 26/04/2018 11:30 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Altra informació rellevant: Acto público de apertura del Sobre Nº 3

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Mixt
 • Termini d'execució: 5 meses
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 40.000,00€
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 40.000,00€

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 22/06/2018
 • Empresa adjudicatària: AQUASERMONT, S.L.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 38.774,00 €