Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro y asistencia técnica para la puesta en marcha de grupos motobomba para fangos deshidratados para la EDAR GAVÁ

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2018/05
 • Data de publicació de l'anunci: 15/02/2018 11:09 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 25/06/2018 10:05 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 15/03/2018 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 17/05/2018 12:30 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Altra informació rellevant: Acto público de apertura del Sobre Nº 3.

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Termini d'execució: 3 meses
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 36.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 36.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 25/06/2018
 • Empresa adjudicatària: ALTERNATIVAS DE BOMBEO, S.A.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 30.400,00 €