Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Reposición del vallado perimetral de la EDAR GAVÁ

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2018/11
 • Data de publicació de l'anunci: 26/02/2018 17:19 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 13/06/2018 16:44 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 04/04/2018 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 03/05/2018 12:30 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Altra informació rellevant: Acto público de apertura del Sobre Nº 3

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Mixt
 • Termini d'execució: 2 meses
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 25.200,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 25.200,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 13/06/2018
 • Empresa adjudicatària: RIVISA INDUSTRIAL DE CERRAMIENTOS METÁLICOS, S.A.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 20.995,00 €