Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Suministro de Material de Laboratorio para Agües de Barcelona

Estat: Deixat sense efecte

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/ABAST/2017/20
 • Data de publicació de l'anunci: 23/03/2018 09:38 GMT(+1:00)
 • Data d'enviament de l'anunci de convocatòria: DOUE 21/03/2018
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 22/05/2018 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 29/05/2018 12:00 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Subministrament
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): 2 años
 • Pròrrogues: 1 posible prórroga de 1 año
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 1.811.366,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 1.107.869,00 €
 • Lots: