Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Redacción de los proyectos constructivos de rehabilitación de colectores de saneamiento en alta (Colector Aviación y Colector Calle A de la Zona Franca)

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2018/20
 • Data de publicació de l'anunci: 23/03/2018 15:00 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 15/06/2018 08:53 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 19/04/2018 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 22/05/2018 12:00 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Altra informació rellevant: Acto público de apertura del Sobre Nº 3

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Termini d'execució: 5 meses
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 93.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 93.000,00 €

Informació sobre l'adjudicació

 • Data de l'adjudicació: 15/06/2018
 • Empresa adjudicatària: IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U.
 • Import d'adjudicació, sense IVA: 57.000,00 €