Ens
  • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

18-0-GAV-2_4_2 - Projecte C70. Baix Llobregat. PHD i connexió xarxa. TM Gavà

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

  • Número de l'expedient: AB/ABAST/2018/11
  • Data de publicació de l'anunci: 26/03/2018 19:59 GMT(+2:00)
  • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
  • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 05/04/2018 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interés
  • Obertura pública d'ofertes: No aplica

Informació sobre el contracte

  • Tipus de contracte: Obres
  • Valor estimat del contracte, sense IVA: 1.178.985,71 €