Ens
  • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

18-0-MIR-2_4_3 - Projecte Constructiu d'interconnexió de la xarxa de transport DN630 PEAD al riu Ripoll. T. M. Montcada i Reixac

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

  • Número de l'expedient:  AB/ABAST/2018/18
  • Data de publicació de l'anunci: 26/03/2018 19:26 GMT(+2:00)
  • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
  • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 05/04/2018 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interés
  • Obertura pública d'ofertes: No aplica

Informació sobre el contracte

  • Tipus de contracte: Obres
  • Valor estimat del contracte, sense IVA: 685.784,3 €