Ens
 • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

Redacción de los proyectos constructivos de rehabilitación de varios colectores de saneamiento en alta del Área Metropolitana de Barcelona.

Estat: Contracte formalitzat

Informació sobre el procediment

 • Número de l'expedient: AB/SAN/2018/23
 • Data de publicació de l'anunci: 10/04/2018 15:33 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 03/07/2018 12:19 GMT(+2:00)
 • Tipus de procediment: Obert
 • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 07/05/2018 12:00
 • Obertura pública d'ofertes: 13/06/2018 12:00 Lugar apertura pública: Calle General Batet 1-7; 08028 Barcelona
 • Altra informació rellevant: Acto público de apertura del Sobre Nº 3

Anuncis/Documentació pública

Informació sobre el contracte

 • Tipus de contracte: Serveis
 • Durada del contracte (sense pròrrogues): DIECISIETE (17) SEMANAS
 • Pròrrogues: No
 • Valor estimat del contracte, sense IVA: 199.000,00 €
 • Pressupost de licitació, sense IVA: 199.000,00 €
 • Lots:

Informació sobre l'adjudicació

-- Seleccionar un lot --

Observacions

 • El Planning detallado de ejecución de los Proyectos debe presentarse únicamente en el Sobre Nº 3