Ens
  • Nom: Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, S.A

18-1-SJD-1_1_4 Projecte constructiu per a la renovació dels bombaments per a la neteja de carbó actiu i el circuit primari del bescanviador de l'ozó a l'ETAP de Sant Joan Despí

Estat: Termini de presentació de declaracions d'interès tancat

Informació sobre el procediment

  • Número de l'expedient:  AB/ABAST/2018/27
  • Data de publicació de l'anunci: 08/05/2018 15:04 GMT(+2:00)
  • Tipus de procediment: Concurrència d'ofertes amb declaració d'interès
  • Data límit de presentació d'ofertes / declaracions d'interès: 22/05/2018 12:00 Data límit de presentació de declaracions d'interés
  • Obertura pública d'ofertes: No aplica

Informació sobre el contracte

  • Tipus de contracte: Obres
  • Valor estimat del contracte, sense IVA: 342.268,00 €